Η σημασία της Βιωματικής Εκπαίδευσης στον εργασιακό χώρο

Στην Αμερική, σύμφωνα με τον Robert Bruno, PhD στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις, αναπτύσσεται ένα κύμα μαζικών παραιτήσεων εργαζομένων. Οι λόγοι που οδηγούν τους εργαζόμενους σε μαζικές παραιτήσεις, εκτός από τους οικονομικούς, σε μεγάλο ποσοστό έχουν να κάνουν με τον ψυχολογικό τομέα και με τις συνθήκες που επικρατούν στον εργασιακό χώρο.

Στην πολιτεία του Ιλινόις, όπου διαμένει ο καθηγητής, τα στοιχεία δείχνουν ότι 201.000 εργαζόμενοι εγκατέλειψαν τις δουλειές τους τον Αύγουστο του 2021. Η τάση είναι εμφανής και σε εθνικό επίπεδο. Η τελευταία έρευνα του Bureau of Labor Statistics Openings and Labor Turnover¹ έδειξε ότι 4,3 εκατομμύρια Αμερικανοί είχαν παραιτηθεί από τη δουλειά τους μέχρι τον Αύγουστο. Το κύμα παραιτήσεων αυξάνεται συνεχώς και αποτελεί πλέον φαινόμενο, ειδικά μετά τον covid 19, όπου ολοένα και περισσότεροι εργαζόμενοι νιώθουν έντονη πίεση στην εργασία τους και δεν αντέχουν ένα τοξικό περιβάλλον. Αναθεωρώντας λοιπόν τις προτεραιότητές τους, παίρνουν πιο εύκολα την απόφαση να εγκαταλείψουν την εργασία τους. 

Σύμφωνα με έρευνες, επίσης, προκύπτει ότι η εκπαίδευση με αξιοποίηση συμμετοχικών τεχνικών είναι πιο αποτελεσματική και ενισχύει την σχέση του εργαζόμενου με την επιχείρηση στην οποία εργάζεται. Έρευνα που διενέργησε το Γραφείο Επαγγελματιών Εκπαιδευτών για Εργαζόμενους Lorman², το οποίο δραστηριοποιείται στην Αμερική, αναφέρει ότι το 70% των εργαζομένων θα μπορούσαν να εγκαταλείψουν την παρούσα εργασία τους για να μεταφερθούν σε κάποιο άλλη εργασία όπου γνωρίζουν ότι επενδύει για τους εργαζόμενους.

O Dewey από τη φιλοσοφική προοπτική του Πραγματισμού επεσήμανε από το 1938 την σχέση ανάμεσα στην Εκπαίδευση και την εμπειρία και διακήρυξε την πεποίθησή του ότι κάθε γνήσια μορφή εκπαίδευσης γεννιέται μέσα από την εμπειρία, ενώ ο Piaget διατύπωσε την άποψη ότι η βιωματική μάθηση βασίζεται κυρίως στη διαδικασίας αλληλεπίδρασης μεταξύ του προσώπου και του περιβάλλοντος³. Μεταγενέστερες έρευνες στην ψυχολογία της Εκπαίδευσης αναφέρουν πως θυμόμαστε:

●10% από αυτά που διαβάζουμε.

●20% από αυτά που ακούμε.

●30% από αυτά που βλέπουμε.

●50% από αυτά που βλέπουμε και ακούμε μαζί.

●80% από αυτά που λέμε.

●90% από αυτά που λέμε καθώς τα κάνουμε.

Στον επιχειρηματικό τομέα πλέον δίνεται μεγάλη έμφαση στην καινοτομία και τη Βιωματική Εκπαίδευση στο χώρο της εργασίας, καθώς οι επιχειρήσεις στοχεύουν στην ταχεία ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού τους σύμφωνα με τον επιθυμητό ρυθμό ανάπτυξης της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την έκθεση Forrester’s Employee Experience (EX) Index⁴, για να υπάρξει επιτυχία, όλοι σε μία επιχείρηση πρέπει να συνεισφέρουν στην εμπειρία των εργαζομένων.

Η Βιωματική Εκπαίδευση, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, αναπτύσσει τρόπους για την αύξηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των συναδέλφων κατά 60% ενισχύοντας το θετικό εργασιακό περιβάλλον. Παράλληλα οι προϊστάμενοι ανθρώπινου δυναμικού μέσα στα δύο τελευταία χρόνια και μετά τον covid 19, κατά 78% πιστεύουν ότι η Βιωματική Εκπαίδευση είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ικανότητα να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς στόχους της επιχείρησης.

Τα οφέλη από την εφαρμογή Βιωματικής Εκπαίδευσης στο χώρο της εργασίας είναι πολλά. 

1.Ένα πρόγραμμα Βιωματικής Εκπαίδευσης προσαρμόζεται εύκολα στις ανάγκες του ατόμου, για παράδειγμα κάποιοι μαθαίνουν οπτικά, ενώ κάποιοι άλλοι προτιμούν τη μάθηση με δράση.

2.Είναι οικονομικότερο σε σχέση με άλλες μεθόδους Εκπαίδευσης, γιατί οι εργαζόμενοι εργάζονται ενώ παράλληλα εκπαιδεύονται, ενώ η διασκέδαση που παρέχεται από το πρόγραμμα ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους και τη διάδραση μεταξύ τους.

3.Έχει άμεσα αποτελέσματα, καθώς οι εργαζόμενοι άμεσα αποδίδουν καλύτερα στις απαιτήσεις της εργασίας τους.

4.Δίνει προοπτικές γιατί παρέχει λύσεις για επίλυση άγνωστων καταστάσεων και εργασίες μέσα από τις οποίες αναπτύσσουν αποτελεσματικούς τρόπους σκέψης. Καλύπτει οποιαδήποτε σχέση γύρω από την εργασιακή πραγματικότητα του συμμετέχοντος.

5. Πλέον οι επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι η επένδυση σε ένα ικανοποιημένο και αφοσιωμένο εργατικό δυναμικό είναι κρίσιμης σημασίας, όχι μόνο για την ευημερία των εργαζομένων τους αλλά και για την επιτυχία της επιχείρησής τους. Επομένως μέσω της Βιωματικής Εκπαίδευσης ενισχύεται η δέσμευση του εργαζόμενου απέναντι στην επιχείρηση.

6.Η Βιωματική Εκπαίδευση υποστηρίζει τη διαφορετικότητα, επειδή αναγνωρίζει τις διαφορές μεταξύ των ατόμων και χρησιμοποιεί τρόπους ώστε κάθε άτομο να μπορεί να συμμετέχει αποδοτικά.

Όταν όλα αυτά τα στοιχεία λειτουργήσουν σε συνδυασμό ενθουσιάζουν τους συμμετέχοντες και εκείνοι με τη σειρά τους εφαρμόζουν τις νέες δεξιότητες που απέκτησαν στο χώρο εργασίας τους, επιτυγχάνοντας καλύτερα αποτελέσματα τόσο στην παραγωγή όσο και στις σχέσεις μεταξύ τους στον εργασιακό χώρο.

Παραπομπές

1.https://www.bls.gov/jlt/

2.https://www.lorman.com/blog/post/39-statistics-that-prove-the-value-of-employee-training

3.https://nemertes.library.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/12889/1/elemedu_phd_stef.pdf

4.https://www.forrester.com/report/improve-employee-experience-to-better-your-business-performance/RES158718

Recommended Posts