Employee Engagement: Η επιτυχία περνάει από το συναίσθημα

Η δέσμευση των εργαζομένων θεωρείται κρίσιμος μοχλός της επιχειρηματικής επιτυχίας. Τα υψηλά επίπεδα δέσμευσης ενισχύουν την αφοσίωση και απόδοση των εργαζομένων.

Οι επιχειρήσεις πλέον στοχεύουν στη συναισθηματική σύνδεση με τους εργαζόμενους. Έρευνες μάλιστα έχουν αποδείξει ότι ο βαθμός ικανοποίησης που έχουν εργαζόμενοι απέναντι στην εταιρεία που εργάζονται, παίζει καθοριστικό ρόλο για την αύξηση της κερδοφορίας.

Η δημιουργία ενός χαρούμενου εργαζόμενου είναι μία διαδικασία που απασχολεί πλέον τους μάνατζερ των εταιρειών σε μεγάλο βαθμό. Πώς όμως μπορούμε να δημιουργήσουμε συναισθηματική δέσμευση ενός εργαζομένου με αποτέλεσμα τη μέγιστη απόδοση στους στόχους της εταιρείας;

Έρευνα του SHRM¹ αναφέρει ότι μόνο το 33% του εργατικού δυναμικού νιώθουν συναισθηματική σύνδεση με τη δουλειά τους. Το 52% δηλώνει ότι απλώς «δίνει παρουσία» ενώ το 17% είναι ενεργά ασύνδετο. Οι εργαζόμενοι θέλουν να νιώθουν πολύτιμοι και να τους σέβονται, να γνωρίζουν ότι η εργασία τους έχει νόημα και οι ιδέες τους εισακούγονται.

Ερευνητές στο Ινστιτούτο Kenexa εξέτασαν 840.000 απαντήσεις σχετικά με τη δέσμευση των εργαζομένων από εταιρείες στις ΗΠΑ και τη Βρετανία και διαπίστωσαν ότι μετά δύο χρόνια εργασίας, το 57% των ερωτηθέντων ήταν αποδεσμευμένοι.

Στη μετά covid εποχή προστέθηκαν νέοι προσδοκίες που επηρεάζουν τη συναισθηματική δέσμευση ενός εργαζόμενου με την εργασία του. Η εταιρεία McKinsey² διενέργησε έρευνα για να προσδιορίσει τους λόγους που κάνουν ένα εργαζόμενο ευχαριστημένο και αποτελεσματικό.

Μία αλήθεια που προέκυψε είναι ότι πάνω από το 80% των εργαζομένων δήλωσε ότι η κρίση έχει επηρεάσει την επαγγελματική και προσωπική του ζωή.

Η φάση της επιστροφής στην κανονικότητα παρέχει μια μεγάλη ευκαιρία στις εταιρείες να επανεξετάσουν την εμπειρία των εργαζομένων χρησιμοποιώντας τρόπους που σέβονται τις ατομικές διαφορές -δεξιότητες, ικανότητες, νοοτροπίες, προσωπικά χαρακτηριστικά κ.λπ.- και προσαρμόζοντας τις συνθήκες στον εργασιακό χώρο.

Το θετικό είναι ότι με τη συμβολή της επιστήμης της συμπεριφοράς, νέες μεθόδους μάθησης και την Τεχνολογία, μπορούν πλέον να λειτουργήσουν στοχευμένα και δυναμικά προς αυτή την κατεύθυνση. Ενισχυτικά στη συναισθηματική δέσμευση των εργαζομένων λειτουργούν ενέργειες που δημιουργούν συναισθήματα ευημερίας και συνοχής στο εργατικό δυναμικό.

Η συναισθηματική σύνδεση περνάει μέσα από την γνώση και τη μάθηση. Οι εταιρείες οφείλουν να επιδιώκουν τις συναισθηματικές συνδέσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής τους. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δημιουργηθούν συναισθηματικά κίνητρα. Το role play αποτελεί μία μέθοδο που δημιουργεί νέα οπτική γύρω από θέματα που προκύπτουν στην εργασία, ενώ παράλληλα λειτουργεί διερευνητικά  στο θέμα του προσδιορισμού των συναισθηματικών κινήτρων. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας πρακτικές που μπορούν να αυξήσουν τη δέσμευση, την επικοινωνία και τη συμμετοχή των εργαζομένων θα προκύψουν φανερά αποτελέσματα στην απόδοση και την κερδοφορία της εταιρείας.

Να τονίσουμε εδώ ότι η δέσμευση των εργαζομένων αφορά θετικές στάσεις και συμπεριφορές που οδηγούν σε βελτιωμένα επιχειρηματικά αποτελέσματα, με τρόπο που προκαλούν και ενισχύουν το ένα το άλλο.

Ωστόσο για να κινητοποιηθεί αυτός ο μηχανισμός στον εργαζόμενο, είναι σημαντικό να αποφεύγεται μία μηχανιστική προσέγγιση που ενδέχεται να αποφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα, κυνικότητα και αδιαφορία. Η Βιωματική Εκπαίδευση εμπλέκει τον εργαζόμενο, διεγείροντας τη συναισθηματική του πλευρά, ενισχύοντας τις δεξιότητες και τις ικανότητές του και αποτελεί ίσως την πιο ενδεδειγμένη μέθοδο που οδηγεί στη δέσμευση των εργαζομένων.

Βιβλιογραφία

1. https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/research-and-surveys

2. https://www.mckinsey.com/

Recommended Posts